ENYAZS killed CerebralBallsy

Advertisement
Fight Contribution
Whitelogaming [Aeternae]

Item Power: 802

30% Damage
0% Healing
Kaltoran [Aeternae]

Item Power: 890

25% Damage
0% Healing
Lanareth [confrerie epsilon]

Item Power: 893

24% Damage
0% Healing
zombizar [Aeternae]

Item Power: 728

22% Damage
0% Healing

656

Killer Item Power

149.3k

Kill Fame, 16.09.2020 20:58 UTC

1069

Victim Item Power

Affiliate Partner
Victim's Loot
Advertisement

Players Feud


Date, UTCKillerVictimFame
16.09.20 20:58ENYAZSCerebralBallsy149.3k